Tài khoản ngân hàng thanh toán online, chuyển khoản

Tài khoản công ty Tinh Anh

Related image

Tên tài khoản: CT CP DT VA PT CONG NGHE TINH ANH

Số tài khoản: 044.1000.623.973

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Hoặc tài khoản cá nhân của Giám đốc công ty:

Related image

Tên tài khoản: TRẦN NGỌC TỊNH

Số tài khoản: 042.1000.430.836

Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Image result for dong a bank

Tên tài khoản: TRẦN NGỌC TỊNH

Số tài khoản: 0102.943.066

Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Tân Bình, Tp HCM

Image result for acb logo

Tên tài khoản: TRẦN NGỌC TỊNH

Số tài khoản: 4945987

Ngân hàng ACB – Chi nhánh Tp HCM