Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM TINH ANH

Địa chỉ:  117/80 Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam. 

Mã số thuế:  0 3 1 0 5 9 7 1 4 6

Điện thoại:  0986.992.559 / 0917.552.204

Email:  [email protected]

Tài khoản NH: 044.1000.623.973 tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Hồ Chí Minh.